ES Projekti

2023. gadā SIA “Jura staļļi ent.” veiksmīgi realizējis projektu
“Šķēršļu komplekta iegāde uzņēmuma darbības pilnveidošanai”

Projekta ietvaros tika iegādāts Safety system jāšanas šķēršļu komplekts.

Projekts īstenots biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā konkursā pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Projekta realizēšanai saņemts 70% ELFLA  publiskais finansējums - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


Projekts realizēts ar mērķi gan nodrošināt pilnvērtīgu treniņu procesu – lai pilnvērtīgi sagatavotos sacensībām (lai būtu iespējams treniņā veikt līdzvērtīgu maršrutu kā sacensībās, gan lai uzņēmums varētu spert nākamo loģisko soli –sacensību organizēšanu. Projekta īstenošana ir būtisks atbalsts uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Projekta īstenošana palīdzēs uzņēmumam  veicināt sporta un sociālo integrāciju, piesaistot arvien vairāk jāšanas sporta interesentus.  2022. gadā SIA “Jura staļļi” veiksmīgi realizējis projektu
“Pamatlīdzekļu iegāde uzņēmuma darbības modernizēšanai un piedāvāto pakalpojumu paplašināšanai”

Projekta ietvaros tika iegādāts Safety system jāšanas šķēršļu komplekts un jāšanas sporta laukuma iekopšanai un uzturēšanai paredzēts raideris.


Projekts īstenots biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā konkursā pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Projekta realizēšanai saņemts 70% ELFLA  publiskais finansējums - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas: 10 770.21 EUR
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta mērķis ir iekopt kvalitatīvu jāšanas sporta laukumu ar atbilstošu inventāru, lai nodrošinātu pilnvērtīgu treniņu procesu pēc iespējas plašākam interesentu lokam. Ar projekta palīdzību plānots ne tikai modernizēt un padarīt kvalitatīvāku treniņu procesu esošajiem klientiem, bet arī veicināt sporta un sociālo integrāciju, piesaistot arvien vairāk jāšanas sporta interesentus.2021. gadā SIA “Jura staļļi ent.” īstenojis projektu
“Zirgu pārvadājamās piekabes iegāde aktīvās atpūtas iespēju pilnveidošanai un dažādošanai”

Projekta ievaros uzņēmums ir iegādājies divvietīgu zirgu pārvadājamo piekabi.

Projekts īstenots biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā konkursā pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Projekta realizēšanai saņemts 70% ELFLA  publiskais finansējums - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas: 7729.48 EUR
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts īstenots ar mērķi dažādot uzņēmuma piedāvāto izklaides un tūrisma pakalpojumu klāstu. Plānots piedāvāt savus pakalpojumus izbraucienos – piedaloties gan dažādos publiskos, gan privātos pasākumos (pilsētas svētki, kāzās, kristībās, foto sesijās u.c.), kā arī izjādes gar jūras krastu.

Atpakaļ